SERVICE

การส่งเคลมสินค้า
ACHIEVA
SERVICE

ช่องทางในการให้บริการหลังการขายของบริษัท อาชิวา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เบื้องต้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาในการประกันสินค้าที่ลูกค้าซื้อมาได้ที่นี่

ลูกค้าสามารถส่งสินค้าเคลมได้ที่ศูนย์บริการหลังการขายสำนักงานใหญ่

ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ลูกค้าซื้อมา

* เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเคลมสินค้า แนะนำให้ลูกค้านำสินค้า

มาที่ศูนย์บริการหลังการขายสำนักงานใหญ่

 

หากลูกค้าไม่สะดวกมาด้วยตัวเอง

ลูกค้าสามารถส่งสินค้ามาที่ศูนย์บริการหลังการขายสำนักงานใหญ่

โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์และผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ

 

อาชิวา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

4/1 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
————————————————————————————-
วันเวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

และ วันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน

โทร: 02-5878395

เงื่อนไขการบริการสินค้า

ทางบริษัท เอสเทรคให้การรับประกันสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัท อาชิวา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. สินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ผิดปกติไปจากเดิมหรือมีบางส่วนชำรุดเสียหาย เช่น แตก หักบิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ รอยขูด ขีด ไหม้ สนิม คราบสกปรก

2. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไปจากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนสูงกว่าปกติ

3. Warranty Label หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) หรือสติ๊กเกอร์จากทางโรงงาน ต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลางไม่ชัดเจน หรือถูกแก้ไข

4. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ จากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และตัวเครื่อง จากอุบัติเหตุ เช่น แตกหัก จากการถูกของเหลวหรือจากสิ่งผิดปกติใดๆหรือจากการใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ

5. ไม่ผ่านการดัดแปลง ถอด ซ่อมแซมหรือถูกเปิดตัวสินค้าจากผู้ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทฯ แต่งตั้ง

 

 

เงื่อนไขการซ่อมและการเปลี่ยนสินค้า

1. สินค้าที่เปลี่ยนหรือซ่อมจะมีการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันแรก

2. ระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า

– สำหรับสินค้าประเภท Hard disc, CPU, VGA, Memory และ Mainboard [กรณีที่บริษัทมีสินค้าเปลี่ยน] ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน / ซ่อมสินค้าให้ไม่เกิน 10-14 วันทำการ นับ ตั้งแต่ทางฝ่ายบริการบริษัท อาชิวา ได้รับสินค้า

– สำหรับสินค้าที่มีการสั่งซื้อเป็นพิเศษ (By order) และสินค้าที่ต้องส่งเคลมหรือซ่อมกับทางศูนย์บริการในประเทศ ระยะเวลาการเคลมจะขึ้นกับผู้ให้บริการนั้นๆ เป็นหลัก

3. สินค้าตัวเปลี่ยนจะเป็นรุ่นเดิม ในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมทางบริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้ารุ่นทดแทนหรือเทียบเท่าให้แทน

4. กรณีที่ทางบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิต (EOL) หรือไม่มีสินค้ารุ่นทดแทนที่จะเปลี่ยนให้ ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ (CN) โดยคิดมูลค่าจากระยะเวลาประกันคงเหลือของสินค้า

5. การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆ ในเครื่องหรือการสูญหายของข้อมูลไป เมื่อส่งซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัท อาชิวา และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบใดๆต่อข้อมูลที่สูญหายไปและจะไม่ชดเชยความเสียหายดังกล่าว ดังนั้นทางผู้ใช้งานกรุณาสำรองข้อมูลหรือลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปซ่อมหรือเปลี่ยน

 

 

NOTICE :
1. ในการพิจารณา ในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิม รุ่นทดแทนหรือจำนวนเงินที่จะคืนให้ลูกค้า
2. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า